A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA


Tisztelt Látogató!

Ön a portál oldalait böngészve és szolgáltatásait igénybe véve egyidejűleg tudomásul veszi, hogy a MALEN KFT. internetes oldalait saját felelősségére használja.

1. A MALEN KFT. nem felelős semmilyen kárért, amely az Online áruházhoz való csatlakozás miatt következett be, továbbá az alábbiakban felsorolt pontokban foglaltak szintén a MALEN KFT. felelősségi körén kívül esnek:

2. A látogató felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. Egyedül a vásárló felelős az Online áruházhoz való kapcsolódásért és az Online áruházban való vásárlásért. A MALEN KFT. nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll.

3.A MALEN KFT. szabadon megváltoztathat bármilyen árat vagy határidőt. A változás az Online áruházban történt megjelenés időpontjától lép életbe.

4.A MALEN KFT. szabadon módosíthatja a vásárlás feltételeit és szabályait, illetve az Online áruházat, bármikor, értesítési és bárminemű kötelezettség nélkül arra nézve, hogy megindokolja a döntés helyességét és a MALEN KFT. nem vonható felelősségre ha így tesz. Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor online megtalálható az Online áruházban. Bármely vásárlónak, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással.

5.A MALEN KFT. szabadon beperelhet bármely személyt, aki csalást követ el vagy annak elkövetésével próbálkozik. Azonban a MALEN KFT. nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely látogató rovására történt csalás miatt.

6.Abban az esetben, ha a látogató bármilyen formában megsérti a szabályokat, a MALEN KFT. szabadon érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját, vásárlását és a vevő nem jogosult fellebbezni a döntés ellen.